Εδώ ρωτάτε τον Γιάννη Ανδριγιαννάκη

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ερώτησή σας στον κειμενογράφο που φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες και μικρό βίντεο. Η απάντηση θα σας δοθεί σε 48 ώρες το πολύ. Εάν η ερώτησή σας έχει επείγοντα χαρακτήρα μπορείτε να επιλέξετε την ανάλογη προτεραιότητα. Αν η ερώτησή σας αξιολογηθεί ως επείγουσα και υπάρχει δυνατότητα, θα πάρετε πολύ συντομότερα απάντηση

Επιστροφή Στις Ερωτήσεις Μου
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com